Technická kontrola manipulační techniky ve smyslu ČSN 26 8805

Provádíme technické kontroly v místě nasazení stroje ve smyslu ČSN  26  8805